Hiển thị 1–12 của 1257 kết quả

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC01B

Rộng 650 x Sâu 740 ÷ 860 x Cao 1000 m

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC02B

Rộng 650 x Sâu 740 ÷ 860 x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC06B

Rộng 640 x Sâu 740 ÷ 860  x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC05

Rộng 700 x Sâu 740 x Cao 1080 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC04B

Rộng 640 x Sâu 740 ÷ 860 x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC306B

Rộng 640 x Sâu 620 ÷ 820  x Cao 950 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC310B

Rộng 640 x Sâu 640 ÷ 810  x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC314B

Rộng 680 x Sâu 620 ÷ 810  x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC336

Rộng 610 x Sâu 700  x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường MC04

Ống 20×20 : Rộng 440 x Sâu 525  x Cao 950 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường MC07

Ống 20×20 : Rộng 440 x Sâu 530  x Cao 950 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường MC11

Rộng 450 x Sâu 540  x Cao 950 mm