Hiển thị 1–12 của 16 kết quả

Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN101

Phòng thí nghiệm

Ghế thí nghiệm GTN101

Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN102

Phòng thí nghiệm

Ghế thí nghiệm GTN102

Phòng thư viện

Ghế GCN101

604,000 

Phòng thư viện

Ghế GCN102

738,000 

Phòng thư viện

GCN102T

790,000 
1,473,000 

Phòng thư viện

Bàn BH101

1,593,000 

Bàn vi tính khung sắt

Bàn máy tính BM101

2,288,000 

Phòng ngủ

Giường GT40

2,328,000 

Phòng ngủ

Giường GT40B

2,755,000