Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Bàn hội trường

Bàn hội trường BHT12DH3

Rộng 1200 x Sâu 500 x Cao 750 mm

Bàn hội trường

Bàn hội trường EBX412

Rộng 1200 x Sâu 400 x Cao 750 mm

Bàn hội trường

Bàn hội trường BHT12DH2

Rộng 1200 x Sâu 500 x Cao 750 mm

Bàn hội trường

Bàn hội trường BHT12LH2

Rộng 1200 x Sâu 500 x Cao 750 mm

Bàn hội trường

Bàn hội trường BHT12DH4

Rộng 1200 x Sâu 500 x Cao 750 mm

Bàn hội trường

Bàn hội trường SV1250D

Rộng 1200 x Sâu 500 x Cao 750 mm

Bàn hội trường

Bàn hội trường HP1250L

Rộng 1200 x Sâu 500 x Cao 750 mm

Bàn hội trường

Bàn hội trường HP1250D

Rộng 1200 x Sâu 500 x Cao 750 mm

Bàn hội trường

Bàn hội trường SV1250L

Rộng 1200 x Sâu 500 x Cao 750 mm
1,099,000 

Bàn gấp khung thép

Bàn hội trường BG05

Rộng 1500 x Sâu 450 x Cao 750mm
890,000 

Bàn hội trường

Bàn SV1650D

1,539,000 

Bàn gấp khung thép

Bàn hội trường BG01-Inox

Rộng 1600 x Sâu 750 x Cao 750mm
2,148,000