Hiển thị tất cả 11 kết quả

Hệ thống bàn ghép Modul

Modul làm việc HRMD09

W1400 x D1406 x H1150 mm
8,288,000 

Hệ thống bàn ghép Modul

Modul làm việc HRMD07H2

W2400 x D1406 x H1100 (mm)
9,304,000 

Hệ thống bàn ghép Modul

Modul làm việc HRMD07H1

Rộng 2800 x Sâu 1406x Cao 1100 mm
9,798,000 

Hệ thống bàn ghép Modul

Modul làm việc HRMD03

W2800 x D1200 x H1150 mm
10,667,000 

Hệ thống bàn ghép Modul

Modul làm việc HRMD05

Rộng 2420 x Sâu 1430x Cao 1160 mm
11,536,000 

Hệ thống bàn ghép Modul

Modul làm việc HRMD08

W2800 x D1406 x H1100 (mm)
12,993,000 

Hệ thống bàn ghép Modul

Modul làm việc HRMD10

Rộng 2788 x Sâu 1406x Cao 1100 mm
13,433,000 

Hệ thống bàn ghép Modul

Modul làm việc HRMD06

Rộng 2420 x Sâu 1400x Cao 1100 mm
13,701,000 

Hệ thống bàn ghép Modul

Modul làm việc HRMD01

Rộng 2810 x Sâu 1420x Cao 1100 mm
15,679,000 

Hệ thống bàn ghép Modul

Modul làm việc HRMD02

Rộng 2820 x Sâu 2420x Cao 1100 mm
17,029,000 

Hệ thống bàn ghép Modul

Modul làm việc HRMD04

Rộng 2935 x Sâu 2735 x Cao 1150 mm
17,377,000