Hiển thị tất cả 9 kết quả

-14%

Bảng di động 2 mặt

Bảng lật 2 mặt 0.8×1.2m

Giá gốc là: 1,649,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,420,000 ₫.

Bảng di động 2 mặt

Bảng lật 2 mặt 1.0×1.2m

1200 x 1000mm
1,716,000 

Bảng di động 2 mặt

Bảng lật 2 mặt 1.2×1.4m

1,826,000 

Bảng di động 2 mặt

Bảng lật 2 mặt 1.2×1.5m

1,936,000 

Bảng di động 2 mặt

Bảng lật 2 mặt 1.2×2.0m

2,310,000 

Bảng di động 2 mặt

Bảng lật 2 mặt 1.2×1.6m

2,112,000 

Bảng di động 2 mặt

Bảng lật 2 mặt 1.2×1.8m

2,199,000 

Bảng di động 2 mặt

Bảng lật 2 mặt 1.2×2.2m

2,640,000 

Bảng di động 2 mặt

Bảng lật 2 mặt 1.2×2.4m

2400x1200 - Cao 1950mm
2,749,000