Hiển thị 1–12 của 176 kết quả

Uncategorized

Bàn BSV01-1

 W585 x D405 x H200 mm

Uncategorized

Bàn BHS03-2

– Bàn: rộng 700 – sâu 450 – cao 650 ÷ 730 – Ghế: rộng 360 – sâu 420 – cao H1 = 390 ÷ 470, H = 630 ÷ 800

Uncategorized

Bàn BHS20-1

- Bàn: rộng 800 – sâu 500 – cao 590 ÷ 740 – Ghế: rộng 360 – sâu 460 – cao H1 = 350 ÷ 470, H = 700 ÷ 820

Uncategorized

Bàn BHS20-2

- Bàn: rộng 800 – sâu 500 – cao 590 ÷ 740 – Ghế: rộng 360 – sâu 460 – cao H1 = 350 ÷ 470, H = 700 ÷ 820

Uncategorized

Bàn học sinh BHS29B-1

 rộng 800 – sâu 500 – cao 540 ÷ 740

Uncategorized

Bàn học sinh BHS29A-2

 rộng 700 – sâu 450 – cao 540 ÷ 740

Uncategorized

Bàn học sinh BHS29B-2

 rộng 800 – sâu 500 – cao 540 ÷ 740

Uncategorized

Bàn SVP1890

Bàn :Rộng 1800 x Sâu 900 x Cao 750 mm

Uncategorized

Bàn phụ SVG100

Rộng 1000 x Sâu 450 x Cao 680 mm

Uncategorized

Bàn phụ SVG101

Rộng 1000 x Sâu 450 x Cao 680 mm

Uncategorized

Bàn phụ SVG121

Rộng 1200 x Sâu 450 x Cao 680 mm

Uncategorized

Hộc treo SVH3D

Rộng 396 x Sâu 470 x Cao 444 mm