Xem tất cả 12 kết quả

Ghế họp ống thép

Ghế đôn GD01I

160,000 

Thiết bị y tế

Cọc truyền CT01

336,000 

Thiết bị y tế

Ghế đôn GDQ01

360,000 

Thiết bị y tế

Tủ y tế TYT01

1,220,000 

Thiết bị y tế

Xe đẩy XED01

1,230,000 

Thiết bị y tế

Giường y tế BSA01

1,485,000 

Thiết bị y tế

Bàn khám bệnh BKB02

1,655,000 

Thiết bị y tế

Bàn khám bệnh BKB01

1,980,000 

Thiết bị y tế

Tủ y tế TYT02

2,580,000 

Thiết bị y tế

Giường y tế GYT01

2,620,000 

Thiết bị y tế

Giường y tế GYT02 (Inox)

3,350,000 

Thiết bị y tế

Xe đẩy cáng XDC01

3,700,000 

Call