Showing all 12 results

Ghế đôn

Ghế đôn GD01I

166,500 

Thiết bị y tế

Cọc truyền CT01

349,500 

Thiết bị y tế

Ghế đôn GDQ01

374,500 

Thiết bị y tế

Tủ y tế TYT01

1,268,900 

Thiết bị y tế

Xe đẩy XED01

1,279,300 

Thiết bị y tế

Giường y tế BSA01

1,544,500 

Thiết bị y tế

Bàn khám bệnh BKB02

1,721,300 

Thiết bị y tế

Bàn khám bệnh BKB01

2,059,300 

Thiết bị y tế

Tủ y tế TYT02

2,683,300 

Thiết bị y tế

Giường y tế GYT01

2,724,900 

Thiết bị y tế

Giường y tế GYT02 (Inox)

3,484,100 

Thiết bị y tế

Xe đẩy cáng XDC01

3,848,100 

Call Now

Contact Me on Zalo