Thiết bị y tế

Hiển thị một kết quả duy nhất

Thiết bị y tế

Giường y tế GYT01

Thiết bị y tế

Giường y tế GYT02

Thiết bị y tế

Giường y tế BSA01

Thiết bị y tế

Xe đẩy cáng XDC01

Thiết bị y tế

Bàn khám bệnh BKB01

Thiết bị y tế

Bàn khám bệnh BKB02

Thiết bị y tế

Cọc truyền CT01

Thiết bị y tế

Ghế đôn GDQ01

Thiết bị y tế

Tủ y tế TYT02

Thiết bị y tế

Tủ y tế TYT01

Thiết bị y tế

Xe đẩy XD01

Ghế đôn

Ghế đôn GD01I

160,000 
 
HN: 04.399 45778 - 0942.517.518 - 0989.485.173 - HCM: 08.3503 0386 - 0163.994.5020 - Hải Phòng : 0903.445.343