Hiển thị tất cả 12 kết quả

Ghế đôn

Ghế đôn GD01I

217,000 

Giường y tế

Cọc truyền CT01

451,000 

Ghế và xe đẩy

Ghế đôn GDQ01

484,000 

Thiết bị y tế

Tủ y tế TYT01

1,632,000 

Ghế và xe đẩy

Xe đẩy XED01

1,647,000 

Bàn khám bệnh

Bàn khám bệnh BKB02

2,214,000 

Bàn khám bệnh

Bàn siêu âm BSA01

1,993,000 

Bàn khám bệnh

Bàn khám bệnh BKB01

2,649,000 

Thiết bị y tế

Tủ y tế TYT02

3,451,000 
4,478,000 

Giường y tế

Giường y tế GYT01

3,504,000 

Ghế và xe đẩy

Xe đẩy cáng XDC01

4,948,000