Hiển thị tất cả 9 kết quả

Sản phẩm Bảng sản xuất tại Việt Nam. Nhãn hiệu Vietboard cung cấp.

Bán chạy

Bảng di động 1 mặt trắng viết bút

Bảng di động trắng 0.8×1.2m

990,000 

Bảng di động 1 mặt trắng viết bút

Bảng di động trắng 1.0×1.2m

1200 x 1000 mm
1,210,000 

Bảng di động 1 mặt trắng viết bút

Bảng di động trắng 1.2×1.4m

1,364,000 

Bảng di động 1 mặt trắng viết bút

Bảng di động trắng 1.2×1.5m

1,430,000 

Bảng di động 1 mặt trắng viết bút

Bảng di động trắng 1.2×1.8m

1,628,000 

Bảng di động 1 mặt trắng viết bút

Bảng di động trắng 1.2×1.6m

1,496,000 

Bảng di động 1 mặt trắng viết bút

Bảng di động trắng 1.2×2.0m

1,760,000 

Bảng di động 1 mặt trắng viết bút

Bảng di động trắng 1.2×2.2m

1,892,000 

Bảng di động 1 mặt trắng viết bút

Bảng di động trắng 1.2×2.4m

2,464,000