Xem tất cả 10 kết quả

Bảng kính văn phòng Vietboard. Kích thước tùy ý. Độ dày 8.38mm,  cấu tao bao gồm

  • 02 lớp kính 4mm ở giữa là lớp phim mờ tạo nền, ép lại và hút chân không, đảm bảo an toàn 100% trong quá trình sử dụng.
  • Kích thước đa dạng tùy ý. Mọi kích thước đều có

Bảng được sản xuất bởi Vietboard – nhà sản xuất Bảng hàng đầu Việt Nam

600,000 3,060,000 
Màu trắng - Bảng kính an toàn 8.38mm
600,000 3,060,000 
Tùy chọn
850,000 
Bảng kính vietboard 0.8x1.2m
850,000 
1,020,000 
Bảng kính vietboard 1.2x1.0m
1,020,000 
1,428,000 
Bảng kính vietboard 1.2x1.4m
1,428,000 
1,530,000 
Bảng kính vietboard 1.2x1.5m
1,530,000 
1,632,000 
Bảng kính vietboard 1.2x1.6m
1,632,000 
1,836,000 
Bảng kính vietboard 1.2x1.8m
1,836,000 
2,040,000 
Bảng kính vietboard 1.2x2.0m
2,040,000 
2,244,000 
Bảng kính vietboard 1.2x2.2m
2,244,000 
2,448,000 
Bảng kính vietboard 1.2x2.4m
2,448,000 

Call