Hiển thị 1–12 trong 26 kết quả

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC01B

Ghế hội trường TC01B
Rộng 650 x Sâu 740 ÷ 860 x Cao 1000 m

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC02B

Ghế hội trường TC02B
Rộng 650 x Sâu 740 ÷ 860 x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC06B

Ghế hội trường TC06B
Rộng 640 x Sâu 740 ÷ 860  x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC05

Ghế hội trường TC05
Rộng 700 x Sâu 740 x Cao 1080 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC04B

Ghế hội trường TC04B
Rộng 640 x Sâu 740 ÷ 860 x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC306B

Ghế hội trường TC306B
Rộng 640 x Sâu 620 ÷ 820  x Cao 950 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC310B

Ghế hội trường TC310B
Rộng 640 x Sâu 640 ÷ 810  x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC314

Ghế hội trường TC314
Rộng 640 x Sâu 620  x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC314B

Ghế hội trường TC314B
Rộng 680 x Sâu 620 ÷ 810  x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường TC336

Ghế hội trường TC336
Rộng 610 x Sâu 700  x Cao 1000 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường MC04

Ghế hội trường MC04
Ống 20×20 : Rộng 440 x Sâu 525  x Cao 950 mm

Ghế hội trường

Ghế hội trường MC07

Ghế hội trường MC07
Ống 20×20 : Rộng 440 x Sâu 530  x Cao 950 mm

Call