Showing 1–12 of 16 results

Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN101

Phòng thí nghiệm

Ghế thí nghiệm GTN101

Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN102

Phòng thí nghiệm

Ghế thí nghiệm GTN102

Phòng thư viện

Ghế GCN101

468,100 

Phòng thư viện

Ghế GCN102

572,100 

Phòng thư viện

GCN102T

613,700 
1,144,100 

Phòng thư viện

Bàn BH101

1,237,700 

Bàn vi tính khung sắt

Bàn máy tính BM101

1,778,500 

Phòng ngủ

Giường GT40

1,809,700 

Phòng ngủ

Giường GT40B

2,142,500 

Call Now

Contact Me on Zalo