Phòng chức năng

Showing 1–12 of 16 results

Phòng thư viện

Ghế GCN101

Phòng thư viện

Ghế GCN102

Phòng thư viện

GCN102T

Phòng thư viện

Bàn máy tính BM101

Phòng thư viện

Bàn BH101

Phòng thư viện

Bàn thư viện BTV101

Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN101

Phòng thí nghiệm

Ghế thí nghiệm GTN101

Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN102

Phòng thí nghiệm

Ghế thí nghiệm GTN102

Phòng ngủ

Giường GT40BH

 
HN: 04.399 45778 - 0942.517.518 - 0989.485.173 - HCM: 08.3503 0386 - 0163.994.5020 - Hải Phòng : 0903.445.343