Xem tất cả 7 kết quả

Phòng thư viện

Ghế GCN101

468,100 
Ghế GCN101
468,100 
Ø450 x H(460-580) mm

Phòng thư viện

Ghế GCN102

572,100 
Ghế GCN102
572,100 
Ø550 x H(460-580) mm

Phòng thư viện

GCN102T

613,700 
GCN102T
613,700 
Ø550 x H(725-845) mm

Phòng thư viện

Bàn BH101

1,237,700 
Bàn BH101
1,237,700 
W1200 x D500 x H1200 mm

Bàn vi tính khung sắt

Bàn máy tính BM101

1,778,500 
Bàn máy tính BM101
1,778,500 
W1400 x D1000 x H750 mm
2,817,400 
Giá thư viện GTV101
2,817,400 
 W2000 x D400 x H1900 mm

Phòng thư viện

Bàn thư viện BTV101

2,912,100 
Bàn thư viện BTV101
2,912,100 
W2400 x D1200 x H1200 mm

Call