Xem tất cả 5 kết quả

1,144,100 
Giường nội trú GC6
1,144,100 
W1900 x D914 x H710 mm

Phòng ngủ

Giường GT40

1,809,700 
Giường GT40
1,809,700 
W1900 x D850 x H1650mm (H1 : 350, H2 : 1350)

Phòng ngủ

Giường GT40B

2,142,500 
Giường GT40B
2,142,500 
W1900 x D850 x H1(350) x H2(1350) x H1650 mm

Phòng ngủ

Giường GT40BH

2,527,300 
Giường GT40BH
2,527,300 
W1900 x D850 x H1(350) x H2(1350) x H1650 mm

Phòng ngủ

Giường GT15

9,048,100 
Giường GT15
9,048,100 
W3985 x D950 x H2(1750) x H2050 mm

Call