Hiển thị một kết quả duy nhất

3,556,900 
3,909,900 
4,000,900 
4,230,800 
4,422,100 
4,850,600 
5,220,900 

Call