Hiển thị một kết quả duy nhất

3,420,000 
3,759,500 
3,847,000 
4,068,000 
4,252,000 
4,664,000 
5,020,000