danh mục sp

[mega_main_menu location=”mega_main_sidebar_menu”][/mega_main_menu]

Bàn giám đốc 1.8m trở lênXem tất cả

Bàn giám đốc

Bàn DT1890H1

Rộng 1800 x Sâu 900 x Cao 760 mm
4,637,000 

Bàn giám đốc

Bàn DT1890H2

Rộng 1800 x Sâu 900 x Cao 760 mm
3,465,000 

Bàn giám đốc

Bàn DT1890H17

Rộng 1800 x Sâu 900 x Cao 760 mm
4,952,000 

Bàn giám đốc

Bàn DT1890H3

Rộng 1800 x Sâu 900 x Cao 760 mm
4,323,000 

Bàn kích thước nhỏXem tất cả

Bàn trưởng phòng

Bàn ET1600H

W1600 x D800 x H760
4,270,000 

Bàn trưởng phòng

Bàn OD1200A

W1200 x D700 x H760
2,090,000 

Bàn trưởng phòng

Bàn ET1600N

Rộng 1600 x Sâu 800 x Cao 760 mm
2,981,000 

Bàn trưởng phòng

Bàn ET1400I

W1400 x D700 x H760 (mm)
3,201,000 

tủ giám đốcXem tất cả

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC940H1

W900 x D400 x H2000 mm
4,354,000 

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC1350H10

Rộng 1350 - Sâu 420 - Cao 2000mm
7,290,000 

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC1840H1

W1800 x D400 x H2000 mm
8,771,000 

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC1350H5

6,942,000 

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC940H3

W900 x D400 x H2000 mm
4,354,000 

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ DC1350H1

6,016,000 

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC940H2

W900 x D400 x H2000 mm
5,010,000 

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC1350H3

7,189,000 

hộc bàn giám đốcXem tất cả

Hộc bàn giám đốc

Hộc di động LUXM3D

W400 x D480 x H590 (mm)
1,197,000 

Hộc bàn giám đốc

Hộc M1D1F

1,231,000 

Hộc bàn giám đốc

Hộc M3DV2

2,260,000 

Hộc bàn giám đốc

Hộc M3DV1

Rộng 420 x Sâu 500 x Cao 620 mm
1,940,000 

Hộc và tủ phụ các loại

Hộc M1D1O

1,205,000 

Hộc bàn giám đốc

Hộc M3D

W400 x D500 x H620
1,337,000 

Tủ phụ ghép bànXem tất cả

Tủ phụ

Tủ phụ TP06H1

2,434,000 

Tủ phụ

Tủ phụ TU TP01D

W1100 x D450 x H660 mm
2,273,000 

Tủ phụ

Tủ phụ TP02

2,689,000 

Tủ phụ

Tủ phụ TP06H2

2,529,000