danh mục sp

Bàn giám đốc 1.8m trở lênXem tất cả

Bàn giám đốc

Bàn DT1890H18

4,440,900 
Bàn DT1890H18
4,440,900 

Bàn giám đốc

Bàn DT1890H25

3,515,300 
Bàn DT1890H25
3,515,300 

Bàn giám đốc

Bàn DT1890H24

3,619,300 
Bàn DT1890H24
3,619,300 
Rộng 1800 x Sâu 900 x Cao 760 mm

Bàn giám đốc

Bàn DT1890H15

3,712,900 
Bàn DT1890H15
3,712,900 

Bàn kích thước nhỏXem tất cả

Bàn trưởng phòng

Bàn ET1600T

2,464,900 
Bàn ET1600T
2,464,900 
Rộng 1600 x Sâu 800 x Cao 760 mm

Bàn trưởng phòng

Bàn ET1600N

2,318,200 
Bàn ET1600N
2,318,200 

Bàn trưởng phòng

Bàn ET1400G

2,849,700 
Bàn ET1400G
2,849,700 
Rộng 1400 x Sâu 700 x Cao 760 mm

Bàn trưởng phòng

Bàn ET1400A

2,891,300 
Bàn ET1400A
2,891,300 

tủ giám đốcXem tất cả

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC1350H3

5,482,900 
Tủ gỗ DC1350H3
5,482,900 

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC2200H2

8,122,500 
Tủ gỗ DC2200H2
8,122,500 
W2200 x D530 x H2005 mm

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ DC1350H1

4,588,500 
Tủ DC1350H1
4,588,500 

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC1340H1

4,503,300 
Tủ gỗ DC1340H1
4,503,300 

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC940H1

3,317,700 
Tủ gỗ DC940H1
3,317,700 

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC1850H9

7,508,900 
Tủ gỗ DC1850H9
7,508,900 
W1850 x D460 x H1875 mm

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC1800H6

6,708,100 
Tủ gỗ DC1800H6
6,708,100 

Tủ gỗ cao cấp sơn PU

Tủ gỗ DC1840H1

6,687,300 
Tủ gỗ DC1840H1
6,687,300 

hộc bàn giám đốcXem tất cả

Hộc bàn giám đốc

Hộc M1D1F

956,900 
Hộc M1D1F
956,900 

Hộc bàn giám đốc

Hộc M3DV2

1,757,700 
Hộc M3DV2
1,757,700 

Hộc bàn giám đốc

Hộc M3DV1

1,508,100 
Hộc M3DV1
1,508,100 

Hộc bàn giám đốc

Hộc M1D1O

935,000 
Hộc M1D1O
935,000 

Hộc bàn giám đốc

Hộc M3D

1,039,000 
Hộc M3D
1,039,000 
Rộng 400 x Sâu 500 x Cao 620 mm

Tủ phụ ghép bànXem tất cả

Tủ phụ

Tủ phụ TP02

2,090,500 
Tủ phụ TP02
2,090,500 
1,768,100 
Tủ phụ TU TP01D
1,768,100 
W1100 x D450 x H660 mm

Tủ phụ

Tủ phụ TP06H1

1,892,900 
Tủ phụ TP06H1
1,892,900 

Tủ phụ

Tủ phụ TP04

2,007,300 
Tủ phụ TP04
2,007,300